Vui lòng nhập link dạng fb.com/zuck hoặc facebook.com/profile.php?id=4.
Mua key check pass bằng thẻ cào
Mua key check pass bằng sim viettel
Chỉ cần chọn mệnh giá sẽ hiện ra link, bạn nhấn vào đó để mua key từ tiền trong tài khoản chính của bạn, hệ thống sẽ trừ tiền vào tài khoản chính trong sim của bạn và gửi key ngay sau đó. Nếu bạn mua bằng thẻ cào sẽ được duyệt từ 1h-24h giờ làm việc.
Sau khi gửi tin nhắn sẽ có tin nhắn trả về, nếu kết quả tin nhắn là thành công thì sẽ được gửi kèm theo key.
Thông tin tài khoản Information